Πληροφορίες - Αιτήσεις

Ο ΚΥΚΛΟΣ στηρίζεται στη συνδρομή των μελών του!

Η οργάνωση των εκδηλώσεων προϋποθέτει έξοδα (αίθουσες, προσκλήσεις ομιλητών, προβολή ταινιών κλπ) τα οποία καλύπτονται και από τις συνδρομές.

Η συνδρομή στον ΚΥΚΛΟ είναι ετήσια και στοιχίζει 30 ευρώ.

Τα στοιχεία για την εγγραφή βρίσκονται στην παρακάτω φόρμα την οποία μπορείτε να μας στείλετε συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

ellinikoskyklosbrussels@gmail.com

Η επιβεβαίωση της εγγραφής σας από εμάς θα γίνει με την ενημέρωση της τράπεζας.

Ευχαριστούμε