Βιβλιοπαρουσίαση-Καφενείο: "Αντι-ηχήσεις" Ηλίας Ανδριόπουλος

24/06/2012 - 12:30
Restaurant Rich, Av. de Tervuren 105, Bruxelles

O ΚΥΚΛΟΣ στα πλαίσια του Φιλοσοφικού Καφενείου παρουσιάζει το βιβλίο Αντι-ηχήσεις του συνθέτη Ηλία Ανδριόπουλου την Κυριακή 24/06/12 στις 12:30 στο Rich (Av. Tervuren 105 - Etterbeek)

Ο συγγραφέας θα μιλήσει για το έργο του, τη θέση και το χαρακτήρα της μουσικής του, αλλά και της νεοελληνικής μουσικής σε σχέση με την ευρύτερη μουσική παράδοση της περιοχής μας και της Ευρώπης γενικότερα.

Ο Ηλίας Ανδριόπουλος τοποθετείται απέναντι στις σύγχρονες μουσικές τάσεις και στο πως η εμπορευματοποίηση έχει επηρεάσει τη μουσική παραγωγή στον 20ο και στις αρχές του 21ου αιώνα, καθώς και την πρόσληψη της μουσικής από το κοινό. Ακόμη τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα η σχέση της μουσικής με το λόγο, τον έμμετρο, ως ποιητικό δημιούργημα και η εγγενής σχέση τους στην μακρόχρονη ελληνική παράδοση.

Το συγγραφικό έργο του μουσικοσυνθέτη θα σχολιάσει ο Μανόλης Αλεξάκης, Πρόεδρος του ΚΥΚΛΟΥ.

Attachment: 

Event type: