Διάλεξη με θέμα "Το μέλλον της οικονομικής ανάπτυξης στην Ε.Ε. και η διάσταση της μετανάστευσης" από τον Κωνσταντίνο Φωτάκη στο Φιλοσοφικό Καφενείο

03/02/2013 - 12:30
Restaurant Rich, Av. de Tervuren 105, Bruxelles

Στα πλαίσια του Φιλοσοφικού Καφενείου ο ΚΥΚΛΟΣ προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους του στην διάλεξη με θέμα "Το μέλλον της οικονομικής ανάπτυξης στην Ε.Ε. και η διάσταση της μετανάστευσης" από τoν οικονομολόγο Κωνσταντίνο Φωτάκη.

Η αναπότρεπτη γήρανση και συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού σε όλη σχεδόν την Ευρώπη συμβαίνει σε μια εποχή όπου απαιτούνται
συνεχείς διαρθρωτικές αλλαγές για την διατήρηση της ανταγωνιστικότητας στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Καθώς η αύξηση της κινητικότητας εντός της Ευρώπης δεν φαίνεται να προσφέρει πειστική απάντηση στο πρόβλημα αυτό, το ενδιαφέρον στρέφεται προς την μετανάστευση από τρίτες χώρες. Όμως, αυτή η προοπτική έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες, ιδιαίτερα μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης και την έντονη αύξηση της ανεργίας.

Η ομιλία θα προσπαθήσει να αναλύσει τις πιο σημαντικές πτυχές αυτού του θέματος επικεντρώνοντας στις βασικές οικονομικές και κοινωνικές του διαστάσεις.

Ο Κωνσταντίνος Φωτάκης είναι οικονομολόγος. Σπούδασε οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο πανεπιστήμιο York του Τορόντο στον Καναδά. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στη Διεύθυνση Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος το 1980. Με την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1981, προσλήφθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου αρχικά ασχολήθηκε με θέματα του Ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Από το 1985 εργάζεται στην Γ.Δ. Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπου αρχικά ασχολήθηκε με θέματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και αργότερα διετέλεσε προϊστάμενος του Τμήματος "Κοινωνική και Δημογραφική Ανάλυση" και υπεύθυνος για την εκπόνηση της ετήσιας Έκθεσης της Επιτροπής "Η κοινωνική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση".

Από το 2006 εργάστηκε ως συντονιστής σε θέματα μεταναστευτικής πολιτικής στην Γ.Δ. Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών της Ε.Ε.

Ο κ. Φωτάκης έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τις επιπτώσεις από την δημογραφική γήρανση και την μετανάστευση και οι εργασίες του έχουν παρουσιαστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διεθνείς οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη και ο ΟΟΣΑ.

Image source: http://www.goodchannel.gr

Event type: