"Η αρχή της αλληλεγγύης στη Ε.Ε" διάλεξη με τον Πάνο Παναγιωτόπουλο από το Φιλοσοφικό Καφενείο

30/09/2012 - 12:30
Restaurant Rich, Av. de Tervuren 105, Bruxelles

Με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας, πραγματοποιείται μια ουσιαστική και σημαντική ποιοτική τομή σε σχέση με το προισχύσαν καθεστώς σε συνταγματικό επίπεδο της Ένωσης, όσον αφορά τις σχέσεις αλληλεγγύης των συμμετεχόντων, καθόσον η αρχή της αλληλεγγύης επιβάλει την συνταγματικού χαρακτήρα παρουσία της. Από την μια πλευρά, η αλληλεγγύη συνεισφέρει στη δημιουργία και ενίσχυση του συστήματος της Ένωσης, μέσω της αλληλεγγύης των πολιτών και των κρατών μελών της (αλληλεγγύη εντός της Ευρώπης), και από την άλλη, στην προώθηση των στόχων της Ένωσης στις διεθνείς σχέσεις και γενικότερα της ανθρωπότητας (αλληλεγγύη της Ευρώπης με «τον υπόλοιπο κόσμο»). Η Ένωση, ως οργανωμένο σύστημα, εμπεριέχει και ενισχύει την αλληλεγγύη των κρατών μελών της, την αλληλεγγύη στην κοινωνία της καθώς και την αλληλεγγύη των ανθρώπων.

Το "Φιλοσοφικό Καφενείο" καλωσορίζει τον Πάνο Παναγιωτόπουλο Νομικό Σύμβουλο στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Διδάκτορα Νομικής του Πανεπιστήμιου Παρισίων στην επίκαιρη ομιλία του για την Αρχή της Αλληλεγγύης στη Ε.Ε.

Οι φίλοι του ΚΥΚΛΟΥ στο Facebook μπορούν να δηλώσουν πρόθεση συμμετοχής στη σελίδατης εκδήλωσης στο FB.

Ο Πάνος Παναγιωτόπουλος έχει εργασθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Δικαστήριο της ΕΕ. Συμμετείχε στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης και της Διακυβερνητικής Διάσκεψης του 2003/2004 που οδήγησαν στην υιοθέτηση του Συντάγματος καθώς και στην προετοιμασία και τις εργασίες της Διακυβερνητικής Διάσκεψης του 2007 που οδήγησε στην Συνθήκη της Λισσαβώνας. Ο κ. Παναγιωτόπουλος έχει κάνει δημοσιεύσεις για θεσμικά θέματα της ΕΕ, την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική πολιτική της ΕΕ.

Attachment: 

Event type: