"Η Ε.Ε. του 2030: Ομοσπονδιοποίηση ή κατακερματισμός;" από τον Μαργαρίτη Σχοινά στο Φιλοσοφικό Καφενείο

17/03/2013 - 12:30
Restaurant Rich, Av. de Tervuren 105, Bruxelles

Μπορούμε με τα σημερινά στοιχεία να μαντέψουμε ποια θα είναι η θέση της Ευρώπης σε 20 χρόνια από σήμερα σε μια παγκόσμια πραγματικότητα πολυκεντρική και αντιμέτωπη με συνεχείς μεταλλάξεις; Μπορεί η σημερινή κρίση να γίνει καταλύτης για ενδυνάμωση της ΕΕ, ή θα σφραγίσει τη παρακμή της;

Θα καταφέρει η Ε.Ε. να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις νέες –παγκόσμιες και ευρωπαϊκές- προκλήσεις σε θέματα όπως η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, η ασφάλεια, η ευημερία των πολιτών, οι δημογραφικές αλλαγές;

Μήπως η έννοια του Κράτους του 21ου αιώνα πρέπει να αναθεωρηθεί ώστε μια νέα αποτελεσματικότερη και πιο δημοκρατική Ευρώπη να γίνει ισότιμος παίκτης πάλι στην διεθνή πολιτική σκακιέρα;
Αυτά και άλλα ερωτήματα θα κληθεί να αναπτύξει ο Μαργαρίτης Σχοινάς, φιλοξενούμενος από τον Ελληνικό Κύκλο Σύγχρονων Μελετών την Κυριακή 17 Μαρτίου.

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1962 και σπούδασε Νομικά στο ΑΠΘ, Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική στο London School of Economics και Κοινοτική Διοίκηση στο Κολέγιο της Ευρώπης στη Bruges με υποτροφία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 1990 και έχει υπηρετήσει στις Βρυξέλλες στα Ιδιαίτερα Γραφεία των Επιτρόπων Matutes, Oreja και De Palacio. Τον Ιούνιο το 2004 διορίστηκε Διευθυντής του Ιδιαίτερου Γραφείου του πρώτου Επιτρόπου της Κυπριακής Δημοκρατίας Μάρκου Κυπριανού. Κατά τη περίοδο 1994-1999 διετέλεσε επικεφαλής της υπηρεσίας Ενημέρωσης και Τύπου στην Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα. Στη διάρκεια της θητείας του στη Κομισιόν ασχολήθηκε ιδιαίτερα με θέματα μεταφορών, ενέργειας, ενημέρωσης, πολιτισμού και επικοινωνίας, καταναλωτών και δημόσιας υγείας.

Τον Σεπτέμβριο του 2007 εξελέγη Ευρωβουλευτής (ΝΔ/ΕΛΚ) και υπήρξε τακτικό μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Τουρκίας και αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Μετά την ολοκλήρωση της θητείας του τον Ιούλιο του 2009, επανήλθε στην οργανική του θέση στην Κομισιόν ως Αναπληρωτής Διευθυντής του Σώματος Συμβούλων Ευρωπαϊκής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΒΕΡΑ).

Image source: www.antikleidi.gr

Event type: