"Κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες και πολιτική σταθερότητα: από τον Αριστοτέλη στον Rawls" από την Αικατερίνη Λεύκα στο πλαίσιο του "Φιλοσοφικού Καφενείου"

17/06/2012 - 12:30
Restaurant Rich, Av. de Tervuren 105, Bruxelles

Το Φιλοσοφικό Καφενείο του ΚΥΚΛΟΥ παρουσιάζει την Αικατερίνη Λεύκα σε μια διάλεξη που θα αναλύσει το πως διανοητές τόσο απομακρυσμένοι μεταξύ τους στο χρόνο, όπως ο Αριστοτέλης και ο J.Rawls, προσεγγίζουν την πολιτική και το σκοπό της .

Αν ο σκοπός της πολιτικής είναι η επίτευξη μιας όσο το δυνατόν καλύτερης ζωής για το σύνολο ή τουλάχιστον το μέγιστο αριθμό μελών της κοινωνίας, και αυτό με σταθερό και διαρκή τρόπο, οι δυο εν λόγω φιλόσοφοι δεν παραλείπουν να επισημάνουν ποιοι είναι οι σοβαρότεροι κίνδυνοι για την πραγματοποίηση αυτού του ιδανικού.

Η κα Λεύκα θα εστιάσει την εισήγησή της στο ρόλο των κοινωνικών ανισοτήτων, ως των σημαντικότερων παραγόντων πολιτικής αποσταθεροποίησης επιχειρώντας μια συγκριτική σύνθεση των θέσεων των δυο φιλοσόφων.

Λίγα λόγια για την εισηγήτρια:

Η Αικατερίνη Λεύκα είναι Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ηθική και στη Μεταφυσική. H διατριβή της αφορούσε στις σχέσεις Θρησκείας και Φιλοσοφίας στον Πλάτωνα.

Στη μεταδιδακτορική της διατριβή ερευνά την έννοια της «ευδαιμονίας» στους Προσωκρατικούς και στον Πλάτωνα. Ασχολείται με τις σύγχρονες θεωρίες του «ευ ζην» και είναι μέλος διεθνών και διεπιστημονικών ερευνητικών ομάδων και επιστημονικών συλλόγων ανάλογου ενδιαφέροντος.

Διδάσκει μαθήματα ελληνικής γλώσσας, λογοτεχνίας και πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης. Εφαρμόζει τη διεπιστημονικότητα και υποστηρίζει με ενθουσιασμό το άνοιγμα της σκέψης προς τους πλατείς ορίζοντες που ανοίγουν οι διαπολιτισμικές συναντήσεις.

Η κα Λεύκα είναι Maître de conférences στο Université de Liège και Chercheur στο Université du Luxenburg/Towson University (MA,USA).

Την κα Λεύκα θα παρουσιάσει ο Νίκος Στόγιος, μέλος της Διοικούσας του ΚΥΚΛΟΥ.

Event type: