Κύπρος σταυροδρόμι/Mapping Cyprus: Σταυροφόροι, Εμποροι και Εξερευνητές/Crusaders, Traders and Explorers

22/06/2012 - 10:00 to 23/09/2012 - 19:00
BOZAR 06-09/2012

Με την ευκαιρία της Κυπριακής Προεδρείας /Οrganised to mark the Cypriot presidency: Κύπρος σταυροδρόμι εμπορικών και πολιτικών αλληλεπιδράσεων Ανατολής - Δύσης/Cyprus as a crossroads for the major commercial and political exchanges between West and East 26/06/2012 – 23/09/2012 στο/at Bozar: www.bozar.be

Λίγα λόγια για την έκθεση/a few words about the exhibition

… η έκθεση ξεκινά με την περίοδο της κυριαρχίας των Φράγκων και με τον Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο το 1191 ο οποίος πούλησε την Κύπρο στον Guy de Lusignan ιδρυτή ενός ανεξάρτητου βασιλείου με ζωή τριών αιώνων (1192-1489). Στη συνέχεια οι Ενετοί κατέλαβαν το νησί που αργότερα πολιορκήθηκε από τους Οθωμανούς το 1591. Οι τελευταίοι με τη σειρά τους το 1878 παραχώρησαν την Κύπρο στους Βρεττανούς οι όποιοι αναγνώρισαν την ανεξαρτησία της το 1960...

… the exhibition opens with the period of Frankish (i.e. Western) domination inaugurated by Richard the Lionheart in 1191. Richard sold Cyprus to Guy de Lusignan, who founded an independent kingdom that lasted for nearly three centuries (1192-1489). Venice was the next owner, before the island was seized by the Ottomans in 1571. They, in turn, ceded it in 1878 to the British, who recognised its independence in 1960...

Event type: