Συνοπτικό πρόγραμμα της περιόδου

Το συνοπτικό πρόγραμμα για το Α εξάμηνο του 2014 βρίσκεται σε εξέλιξη και θα αναρτηθεί σύντομα εδώ