Ο Πειρασμός της Ποίησης με τον Τίτο Πατρίκιο στον ΚΥΚΛΟ!

12/06/2018 - 18:30
Périple - Arts et Lettres Helléniques 115 rue Froissart, 1040 Bruxelles

Ἂν ὑποθέσουμε ὅτι ἡ ποίηση μπορεῖ νὰ γιατρέψει κάποιον, αὐτὸς εἶναι ὁ ἀναγνώστης, ὄχι ὁ ἴδιος ὁ ποιητής. Ἐκεῖνον, ἀντίθετα, τὸν ἀρρωσταίνει. Καὶ μάλιστα, γιὰ νὰ εἶναι καλὴ ποίηση, πρέπει νὰ τὸν ἀρρωσταίνει ὣς τὸ ἔπακρο, ὣς ἐκεῖ ποὺ ἀνοίγει κανεὶς στὰ δύο τὸν ἑαυτό του. Ἂν ὁ ποιητὴς χρησιμοποιεῖ τὴν ποίησή του γιὰ δικό του φάρμακο, τὴ νοθεύει, τὴν ἔχει κάνει κιόλας κακὴ ποίηση. Βέβαια ὁ ποιητὴς μπορεῖ κι αὐτὸς νὰ γιατρευτεῖ μὲ τὴν ποίηση, ἀλλὰ μόνο ὡς ἀναγνώστης τῆς ὡραίας ποίησης ἑνὸς ἄλλου ποιητῆ."

Τρίτη και 12/06 μας … βρίσκει η ποίηση στον Περίπλου!

Ο Τίτος Πατρίκιος θα μας οδηγήσει σ' αυτήν με την ευκαιρία της πρόσφατης έκδοσης του συνόλου των ποιημάτων του που εκτείνονται σε περίοδο 75 χρόνων και καταγράφουν μια πλούσια σε εμπειρίες και βιώματα ζωή που συνεχίζει να μας (και να τον) εκπλήσσει!

Παρουσιάζει η Μαρία Πατακιά!

Event type: