Νέο ΔΣ

Η Γενική Συνέλευση στις 13 Μαρτίου 2016 ανέδειξε το νέο ΔΣ που αποτελείται από επτά (7) μέλη που συγκροτήθηκαν σε σώμα:

Πρόεδρος η Μαρία Πατακιά

Γραμματέας ο Βασίλης Ντανίλωφ και ταμίας η Ελένη Τσερέπα-Lacombe.